50.000 

Phụ Kiện Xịt Rửa Áp Lực

Bộ béc thông cống 4 tia và ống dây 50 mét

1.051.000 

Phụ Kiện Xịt Rửa Áp Lực

Bộ béc thông cống 4 tia và ống dây 40 mét

861.000 

Phụ Kiện Xịt Rửa Áp Lực

Bộ béc thông cống 4 tia và ống dây 30 mét

671.000 

Phụ Kiện Xịt Rửa Áp Lực

Bộ béc thông cống 4 tia và ống dây 20 mét

481.000 

Phụ Kiện Xịt Rửa Áp Lực

Bộ béc thông cống 4 tia và ống dây 16 mét

405.000 

Phụ Kiện Xịt Rửa Áp Lực

Bộ béc thông cống 4 tia và ống dây 12 mét

329.000 

Phụ Kiện Xịt Rửa Áp Lực

Bộ béc thông cống 4 tia và ống dây 10 mét

291.000 

Phụ Kiện Xịt Rửa Áp Lực

Bộ béc thông cống 4 tia và ống dây 8 mét

253.000 

Phụ Kiện Xịt Rửa Áp Lực

Béc thông cống 4 tia áp lực cao inox ren 22mm

60.000 

Phụ Kiện Xịt Rửa Áp Lực

Béc thông cống 4 tia áp lực cao inox ren 13.8mm

35.000 

Phụ Kiện Bơm Nước

Nối ren ngoài 17mm 22mm đồng

30.000 

Phụ Kiện Bơm Nước

Co nối 90 ren trong 13mm đồng

25.000 

Phụ Kiện Bơm Nước

Ống inox ren ngoài 13mm 100mm

35.000 

Phụ Kiện Bơm Nước

Ống đồng ren ngoài 13mm 100mm

45.000